koalicja
Lifestyle

Czy Lewica będzie współrządzić w Polsce?

Wiele lat pod rządami partii konserwatywnej powoduje dynamiczne zmiany społeczne oraz zmiany w postrzeganiu polityki wśród społeczeństwa. Najliczniejszą grupą pragnącą zmian i odejścia od rządów prawicy są ludzie młodzi i w wieku produkcyjnym. Stale spadające poparcie dla partii prawicowych widoczne w sondażach wyborczych stawia społeczność przed pytaniem, czy wkrótce partie konserwatywne stracą sejmową większość? Najwięcej nadziei na zmiany daje klub poselski LEWICA, który dominuje w zakresie praktycznych oraz pomocnych w trudnych czasach rozwiązań.

Program Lewicy

Program wyborczy Lewicy podzielony jest na trzy części:

 • Współpraca, na którą składają się:
  • polityka klimatyczna,
  • ochrona środowiska,
  • rolnictwo i rozwój wsi,
  • sprawne państwo,
  • pakiet dla rozwoju,
  • godna praca.
 • Wspólnota skupiająca się na:
  • inwestycji w zdrowie,
  • innowacyjnej edukacji,
  • wsparciu dla rodzin,
  • polityce mieszkaniowej,
  • bezpiecznym i dostępnym transporcie,
  • polityce społecznej.
 • Wolność oznaczająca:
  • świeckie państwo,
  • prawa kobiet,
  • równe prawa,
  • państwo prawa,
  • kultura dla wszystkich.

Warto zaznaczyć, że poparcie dla klubu oznacza konieczność zmian i zapotrzebowanie na nowe rozwiązania. Najbardziej cenionymi punktami programu Lewicy są zatem równe prawa dające swobodę zawierania związków partnerskich, podwyżki w budżetówce, wyższe emerytury, likwidacja lekcji religii oraz finansowania kościoła i legalizacja marihuany. Co oznaczają poszczególne zmiany?

Związki partnerskie

Zauważalnym problemem w Polsce jest brak możliwości zawierania homoseksualnych związków partnerskich. Jest to ogromnym utrudnieniem dla prowadzenia gospodarstwa domowego m.in. z powodu fali dyskryminacji zalewającej pary homoseksualne czy braku możliwości zaciągnięcia kredytu ze współmałżonkiem. Program Lewicy przewiduje równość dla wszystkich oraz legalizację związków między partnerami tej samej płci. Dzięki wprowadzeniu równości małżeńskiej osoby wstępujące w związek partnerski w Urzędzie Stanu Cywilnego spotkają się z gwarancją prawa między innymi do dziedziczenia, uzyskania informacji medycznej oraz odwiedzin w szpitalu, co dziś dzień nie jest możliwe.

Podwyżki w budżetówce

Lewica stanowczo sprzeciwia się podwyżkom dla polityków. Natomiast dokłada wszelkich starań, aby podnieść pensje pracowników sektora budżetowego. Jako jedyny klub w Polsce, Lewica przygotowała w 2021 roku projekt zakładający 12-procentowy wzrost płac dla pracowników budżetówki, który miałby nastąpić w 2022 roku.

Wyższe emerytury

Dzięki starannie przygotowanemu programowi skierowanemu do Emerytów, Lewica chce walczyć z tzw. emeryturami głodowymi, które nie są w stanie zapewnić godnych warunków życia na starość dla wielu Obywatelek i Obywateli Polski. Plan zakłada budowę nowego systemu emerytalnego, w którego skład wejdą:

 • gwarantowana emerytura minimalna w wysokości 1600 złotych netto,
 • zachowanie i waloryzacja wyższych emerytur,
 • wzrost emerytury minimalnej proporcjonalnie do płacy minimalnej,
 • przywrócenie prawa do emerytur i rent dla funkcjonariuszy służb mundurowych odebranych tzw. ustawą represyjną.

Likwidacja lekcji religii oraz finansowania kościoła

Częścią punktu programu jest świeckie państwo skupiające się na równym opodatkowaniu grupy społecznej, która do tej pory jest niesprawiedliwie uprzywilejowana do zwolnienia z podatku. Programem jest zobowiązanie kościołów do ujawniania osiąganych przychodów na równych zasadach jak dla organizacji pozarządowych. Dodatkowo Lewica zapowiedziała likwidację funduszu kościelnego, co spowoduje odcięcie środków publicznych od finansowania instytucji religijnych.

Nie każdy uczeń należy do kościelnej grupy wyznaniowej, w tym celu Lewica pragnie uczynić szkoły równym i przyjaznym miejscem dla dzieci. Szczególnym punktem programu jest zatem usunięcie lekcji religii ze szkół, a w ramach zaoszczędzonych na tym środków przekazanie ich na dodatkową naukę języka angielskiego.

Legalizacja marihuany

Kolejną zmianą proponowaną przez Lewicę jest legalizacja marihuany na własny użytek. Obecnie dopuszcza się możliwość zakupu marihuany wyłącznie w aptece jako lek. Posłowie Lewicy pragną, aby każdy Obywatel miał możliwość zakupu marihuany również w celach rekreacyjnych.

Koalicja z Lewicą

Sprawne podejmowanie decyzji politycznych jest nieodłącznie związane ze ścisłą współpracą wielu środowisk. Pojawia się zatem pytanie jaka partia ma zbliżone poglądy do Lewicy? Jest to niezwykle trudna kwestia do rozwiązania, gdyż obecnie zarejestrowane partie polityczne różnią się od siebie na wielu płaszczyznach, ale i posiadają pewne podobieństwa.

Wydawać by się mogło, że zbliżone postulaty do Lewicy odnajdziemy w programie wyborczym partii Polska 2050 Szymona Hołowni, która równie bardzo jak Lewica pragnie zmian. Niestety program zakłada pewne punkty, które mogą znacznie utrudnić współpracę.

Najbardziej racjonalnym połączeniem wydawać by się mogła koalicja Lewicy z Platformą Obywatelską. Jednak i w tym przypadku chęć zmian i zapał do działania Lewicy mogą nie zostać odpowiednio docenione przez koalicjanta.

Partia ma zatem trudny orzech do zgryzienia, gdyż jako jedyna partia w Polsce całym swoim programem wyborczym oraz podejmowanymi działaniami wychodzi na przeciw dobru wszystkich Obywatelek i Obywateli.