wylaczniki bezpieczenstwa
Firma

Zasada działania wyłączników bezpieczeństwa stosowanych w automatyce przemysłowej

Wyłącznik bezpieczeństwa zwany inaczej awaryjnym stosowany jest dla zapewnienia ochrony w trakcie użytkowania ludzi maszyn. Tego rodzaju elementy są zatem niezbędne praktycznie w każdym współczesnym zakładzie produkcyjnym. Pewną ciekawostką może być w tym względzie to, że w zależności od ich danego rodzaju działają według zróżnicowanych technologii. Przybliżmy zatem te niezwykle użyteczne komponenty.

 

Zastosowanie wyłączników bezpieczeństwa

Generalna zasada działania wyłączników bezpieczeństwa jest bardzo prosta i opiera się na umożliwieniu natychmiastowego odłączenia zasilania. Dzięki temu mogą one zapobiec poważnym konsekwencjom w razie wystąpienia niebezpiecznej sytuacji zagrażającej ludziom oraz maszynom. Z powodu ich fundamentalnego znaczenia prawidłowo ustawiony sygnał wyłącznika powinien być absolutnie nadrzędny względem wszystkich innych, które kierowane są do maszyny.

Niezwykle ważne w tym względzie jest też umieszczenie wyłącznika bezpieczeństwa w stosunkowo łatwo dostępnym miejscu. Jak można się bowiem domyśleć niepożądaną sytuacją, byłoby zbytnie ukrycie go, gdyż uniemożliwi to po prostu jego szybkie użycie. W sytuacji kryzysowej operator maszyny nie ma przecież czasu na szukanie właściwego przycisku zatrzymującego cały trwający proces. Oczywiście nieco inny sposób działania mają wyłączniki awaryjne, których użycie nie wymaga działania operatora.

Uruchamiają się one bowiem w sposób pełni automatyczny, na przykład na skutek przypadkowego wtargnięcia do niepożądanej strefy działania. Ważną rolą, o której należy wspomnieć w kontekście wyłączników bezpieczeństwa, jest też ich zadanie ochronne przed przypadkowym otworzeniem drzwi i pokryw, co mogłoby skutkować niepożądanym dostępem do wnętrza maszyn. W tym celu wykorzystywane są między innymi wyłączniki magnetyczne (inaczej zwane także bezdotykowymi) oraz zwyczajne mechaniczne.

 

Rodzaje i dobór wyłączników bezpieczeństwa

Najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać w kontekście wyboru wyłączników bezpieczeństwa, jest ich dopasowanie do konkretnych potrzeb występujących w danym środowisku. Oznacza to, że powinny być one zawsze przystosowane do warunków, w jakich przyjdzie im pracować. Szczególną uwagę należy tu zwrócić na wszelkie występujące negatywne czynniki, takie jak narażenie na udary, czy też panująca w otoczeniu wilgoć i obecność cieczy. A jakie rodzaje wyłączników szczególnie warto wyróżnić?

Z pewnością ze względu na powszechność wiele osób może kojarzyć je z tak zwanym stopem awaryjnym. Przyjmują one formę wyłączników grzybkowych i najczęściej użytkuje się je w sektorze hutniczym, górniczym czy też podczas produkcji samochodów. Oprócz nich spotkać możemy też mechaniczne czujniko-wyłączniki, wyłączniki linkowe oraz świetlne kurtyny bezpieczeństwa. Na koniec warto także dodać, że dobór poszczególnych wyłączników bezpieczeństwa zawsze warto realizować pod kontrolą specjalisty w tym zakresie. Dzięki temu zminimalizowane zostanie ryzyko popełnienia błędu i wdrożenia niewłaściwych rozwiązań. Dodatkowo absolutnie konieczna będzie też pełna zgodność montażu z obowiązującymi normami, w tym z dyrektywą maszynową.