eko
Firma

Ekologia w biznesie

Kwestia ochrony środowiska jest niezwykle istotnym elementem w przypadku funkcjonowania firm i przedsiębiorstw. W wyniku nieodpowiedzialnych procesów produkcyjnych znacząco może nasilać się skażenie środowiska. Dlatego niezbędne jest podejmowanie kroków, które ograniczają wytwarzanie zanieczyszczeń, w wyniku procesów produkcyjnych. Dzięki zrównoważonemu rozwojowi możliwe jest ograniczenie śladu węglowego, co współcześnie jest priorytetem dla firm produkcyjnych działający zgodnie z normami środowiskowymi.

Negatywny wpływ działalności gospodarczej na stan środowiska naturalnego

Kluczowym elementem jest bieżący monitoring wpływu działalności na środowisko. Niezbędne jest zatem kontrolowanie procesów produkcyjnych, a także analizowanie ich pod względem wpływu środowiskowego. Podejmowane czynności związane ze zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla dotyczą nie tylko procesów produkcji, wykorzystywanych w surowców, lecz także minimalizowania ilości odpadów produkcyjnych.

W wyniku przemysłowej produkcji tkanin dochodzi do emisji gazów cieplarnianych, marnotrawstwa wody oraz nadmiernego wykorzystywania niebezpiecznych chemikaliów. Szczególnie niebezpieczna jest również produkcja poliestru, stanowiącego 70% produkcji włókien sztucznych. Niesie ona wiele negatywnych konsekwencji środowiskowych, zwłaszcza ze względu na wykorzystywanie substancji ropopochodnych, należących do zasobów nieodnawialnych. Produkcja poliestru, wymaga także ogromnych ilości energii, co powoduje emisję CO2 do atmosfery. Natomiast odpady poprodukcyjne rozkładają się w bardzo długim czasie. Tym samym rozwiązaniem jest poliester pozyskiwany z recyklingu. Dzięki temu butelki Pet pozostają w obiegu, nie stanowiąc śmieci zalegających na dnie oceanów. W ten sposób można redukować ślad węglowy nawet o 75%, co osiągają już firmy produkujące odzież medyczną.

Innowacyjne rozwiązania w trosce o środowisko

Poza poliestrem z recyklingu warto wykorzystywać także bawełnę organiczną. Tradycyjna bawełna pomimo naturalnego pochodzenia pozyskiwana jest w sposób, który nie jest korzystny dla środowiska ekologicznego. Co więcej uprawy pól bawełny zużywają 6% wody słodkiej na świecie. Dodatkowe środki chemiczne niezbędne podczas uprawy negatywnie wpływają na okoliczne tereny, a zwłaszcza źródła wody pitnej. Dlatego warto wybierać bawełnę organiczną, która ma znacznie mniejszy wpływ na zanieczyszczenie środowiska. Jej uprawa jest wolna od nawozów sztucznych, metali ciężkich, herbicydów, pestycydów oraz wybielaczy. Plantacje nawadniane są dzięki systemom oczyszczania ścieków, co minimalizuje zużycie wody.

Minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko

Według szacunków roczna produkcja odzieży sięgać może nawet 100 miliardów sztuk. Aż 30% nie zostanie sprzedane. Oznacza to ogromną liczbę tekstylnych odpadów. W takiej sytuacji firmy powinny przede wszystkim utrzymywać minimalne stany magazynowe. Oznacza to, że produkcja powinna być prowadzona na bieżąco. W ten sposób minimalizuje się odpady poprodukcyjne, co odpowiada polityce zero-west. Doskonałym rozwiązaniem jest także wykorzystywanie pozostałości po wykrojach między innymi do tworzenia małych akcesoriów, jak gumki do włosów. Tym samym odpady stanowić mogą potrzebne elementy na późniejszych etapach produkcji.

Odpowiedzialność wobec pracowników

Poza wdrażaniem nowych elementów do systemu produkcji, które mogą zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko naturalne niezbędne jest również zapewnienie bezpieczeństwa oraz godziwych warunków zatrudnienia pracownikom. Poszanowanie prawa pracy, a także odpowiedzialności społecznej powinno wyróżniać wszystkie przedsiębiorstwa, które podchodzą odpowiedzialnie do zarządzania produkcją. Przemysłowa produkcja tkanin nierzadko wykorzystuje chemikalia oraz niebezpieczne środki powodujące opary. Mogą one negatywnie wpływać na zdrowie pracowników, a także zagrażać ich życiu.