fundamenty pod dom
Dom i wnętrze

Badanie geotechniczne gruntu – po co się wykonuje?

Budowę domu poprzedza szereg formalności. Jedną z nich jest konieczność przeprowadzenia badania geotechnicznego gruntu. Na czym ono polega i po co się je wykonuje?

Badanie geotechniczne gruntu – czy warto?

Jeszcze do niedawne badanie geotechniczne gruntu nie było obowiązkowe. Mimo to w określonych przypadkach część specjalistów zalecała je. Pozwala ono bowiem określić warunki wodno-gruntowe podłoża, na którym ma być posadowiony dany obiekt budowlany, np. dom jednorodzinny. W jego ramach ustala się m.in.:

  • warstwy i rodzaje podłoża,

  • poziom wód gruntowych,

  • tendencje wód gruntowych do sezonowych wzrostów.

Dzięki uzyskanym informacjom można zaprojektować optymalny sposób posadowienia obiektu budowlanego, a w efekcie zapobiec jego szybkiej degradacji. Jak więc widać, badanie geotechniczne gruntu nie jest tylko formalnością, lecz istotnym dokumentem. Pozwala bowiem uniknąć kłopotów w przyszłości.

W ramach badania geotechnicznego gruntu na działce wykonuje się kilka odwiertów. Geotechnik bada je i przygotowuje dokumentację geotechniczną (składającą się z mapy oraz części graficznej i opisowej). W przypadku gdy budowa podłoża jest bardziej skomplikowana, specjalista opracowuje dokładniejszą dokumentację geologiczno-inżynierskiej.

 

Kiedy wykonać badanie geotechniczne gruntu? Komu je zlecić?

Grunt należy zbadać jeszcze przed jego zakupem. Dlaczego? W skrajnych przypadkach – po ocenie warunków wodno-gruntowych – budowa inwestycji może okazać się niemożliwa, przez co inwestor poniesie straty. Bezwzględnie badanie geotechniczne gruntu należy przeprowadzić przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Wykonanie badania warto zlecić specjalistom. Nie tylko dokonają oni niezbędnych pomiarów i ocenią grunt, ale również – w razie konieczności – wykonają dodatkowe badania laboratoryjne. Dzięki temu inwestor będzie miał pewność co do warunków wodno-gruntowych panujących na działce, co ułatwi optymalne posadowienie budynku. W zależności od regionu koszt badania może być różny. Warto jednak zainwestować środki, by uniknąć problemów w przyszłości.