Firma

Dochody z nieujawnionych źródeł – jakie mogą być konsekwencje?

Czytelniku! pamiętaj, że wszystkie informacje i porady zawarte na naszym portalu nie zastąpią indywidualnej konsultacji z fachowcem/lekarzem. Stosowanie treści zawartych na naszym blogu w praktyce każdorazowo powinno być konsultowane z specjalistą o odpowiednich kwalifikacjach. Redakcja i wydawca portalu nie ponoszą odpowiedzialności ze stosowania porad zamieszczanych na stronie.

Organy podatkowe mogą dokonać porównania posiadanego majątku w stosunku do poniesionych wydatków. Wykazane w ten sposób nieprawidłowości – wyższe zyski w stosunku do tych wykazanych podczas kontroli skarbowej – mogą skutkować nałożeniem wysokiego podatku w wysokości 75% albo obciążeniem odpowiedzialnością karno-skarbową. Sankcja ta może zostać również nałożona za brak prawidłowego prowadzenia księgi rachunkowej, która jest dowodem braku dochodów nie nieujawnionych źródeł. Sprawdź, co zrobić, by uniknąć konsekwencji.

Czym jest dochód nieujawniony?

Dochód nieujawniony to suma zysków osiągniętych przez danego podatnika, które nie pokrywają się z danymi ujętymi w źródłach ujawnionych, na przykład podczas kontroli skarbowej. Administracja skarbowa dysponuje narzędziami, których celem jest przeciwdziałanie takim procederom. Może wyrywkowo zweryfikować rozliczenia roczne i kontrolować wysokość poniesionych wydatków w stosunku do ujawnionych źródeł dochodów. Wykorzystuje przy tym różne metody: porównawczą, produkcyjną, remanentową, dochodową i kosztową. Pierwsza polega na dokonaniu porównania funkcjonowania przedsiębiorstwa i osiąganych przez nią przychodów do innej, podobnej jednostki gospodarczej (metoda zewnętrzna) lub zweryfikowaniu danych historycznych firmy i porównaniu ich do obecnego stanu (metoda wewnętrzna). W produkcyjnej administracja skarbowa określa zdolności przedsiębiorstwa do wyprodukowania danej ilości dóbr lub usług. W metodzie remanentowej uwzględniane jest zestawienie stanu początkowego i końcowego danego okresu, a w dochodowej określany jest dochód w obrocie z danym okresie czasowym. Ostatnia metoda – kosztowa – bierze pod uwagę poniesione koszty przy przyjęciu odpowiednich indeksów.

Konsekwencje z tytułu nieujawnionych dochodów

Najważniejszym dowodem podczas dopatrywania się dochodów nieujawnionych są księgi rachunkowe. Dlatego tak istotne jest ich rzetelne prowadzenie – w tym może pomóc Ci Biuro Rachunkowe Anavo (https://anavo-ksiegowosc.pl/). Specjaliści zapewnią profesjonalne wsparcie podczas rozliczeń podatkowych, ewidencji na potrzeby VAT, badania sprawozdań finansowych, a także pomoc podczas wszelkich kontroli Urzędu Skarbowego czy ZUSu. Wykrycie nieujawnionych dochodów przez organ podatkowy, może wiązać się z nałożeniem kary w wysokości 75% stawki sankcyjnej. Wcześniej jednak podatnik zostanie wezwany do wyjaśnień, podczas których będzie miał szansę wykazać lub udowodnić poszczególne wydatki i koszty poniesione przez przedsiębiorstwo. Nałożony podatek z tytułu nieujawnionych źródeł ulega przedawnieniu po pięciu latach liczonych od zakończenia roku kalendarzowego, w którym została nałożona kara.