Firma

Jak wygląda procedura zwrotu podatku akcyzowego?

Procedura zwrotu podatku akcyzowego za paliwo wykorzystywane do produkcji rolnej może wydawać się skomplikowana, ale z pomocą tego szczegółowego przewodnika stanie się zrozumiała. Poniżej przedstawiamy krok po kroku wszystkie etapy, jakie należy wypełnić, aby uzyskać zwrot podatku:

Etap 1: Złożenie wniosku o zwrot podatku

 1. Właściwy urząd: Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce położenia gruntów rolnych.

 2. Terminy składania wniosków: Istnieją dwa roczne terminy składania wniosków:

  • Od 1 do 28 lutego za okres od 1 lutego do 31 lipca roku kalendarzowego.

  • Od 1 do 31 sierpnia za okres od 1 sierpnia do 31 lipca roku kalendarzowego.

 3. Wymagane dokumenty: Do wniosku należy dołączyć kompletne dokumenty, w tym:

  • Faktury VAT lub ich kopie dokumentujące zakup oleju napędowego w danym okresie. Faktury muszą zawierać m.in. datę zakupu, ilość paliwa, dane sprzedawcy i nabywcy oraz kwotę podatku akcyzowego.

  • Oświadczenie o średniej rocznej liczbie świń (jeśli dotyczy).

  • Oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec i koni (jeśli dotyczy).

  • Inne dokumenty wymagane w formularzu wniosku, np. oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej.

 4. Dostępność wniosków: Wzory wniosków o zwrot podatku akcyzowego są dostępne do pobrania na stronie internetowej Krajowej Administracji Skarbowej: https://www.gov.pl/attachment/88f44f83-cf0d-4e20-b00b-24c7e909ba9f. Można je również otrzymać w urzędzie gminy lub miasta.

 5. Pomoc w wypełnieniu wniosku: W razie wątpliwości z wypełnieniem wniosku, można uzyskać pomoc w urzędzie gminy lub miasta. Pracownicy urzędu doradzą w jaki sposób prawidłowo wypełnić formularz i jakie dokumenty dołączyć.

Etap 2: Oczekiwanie na decyzję urzędu

 1. Czas rozpatrzenia wniosku: Urząd ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji o zwrocie podatku.

 2. Informacja o decyzji: W przypadku pozytywnej decyzji, urząd poinformuje Cię o kwocie zwrotu i terminie wypłaty za pomocą pisma. Informacja może zostać wysłana pocztą lub doręczona osobiście.

 3. Dostęp do decyzji: Decyzję o zwrocie podatku akcyzowego można również sprawdzić online na portalu elektronicznych usług publicznych (ePUAP) z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Etap 3: Odbiór zwrotu podatku

 1. Sposoby odbioru: Zwrot podatku można odebrać w kasie urzędu gminy lub miasta, lub na rachunek bankowy podany we wniosku.

 2. Termin wypłaty: Termin wypłaty zwrotu podatku zależy od wybranego sposobu odbioru. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie gminy lub miasta.

Dodatkowe informacje:

 • Szczegółowe informacje na temat procedury zwrotu podatku akcyzowego za paliwo, w tym wzory wniosków i oświadczeń, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

 • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących procedury zwrotu podatku akcyzowego za paliwo, należy skonsultować się z urzędem gminy lub miasta.