Motoryzacja

Transport naziemny – rodzaje i zastosowanie

Transport w szczególnym stopniu warunkuje rozwój gospodarki. Branża transportowa, spedycyjna i logistyczna zapewnia sprawny przepływ towarów. Od lat najczęstszym wyborem jest transport lądowy. Pomimo, że najczęściej kojarzy się on z przejazdami samochodem, to wśród dostępnych opcji wyróżnić możemy więcej rodzajów dostarczania ładunku.

Rodzaje transportu  

Dostarczanie ładunków wymaga doboru odpowiedniego środka transportu. Niezależnie czy mowa jest o transporcie długodystansowy – międzynarodowym, czy transporcie krajowym, niezbędne jest wybranie opcji dostosowanej do rodzaju, gabarytu oraz wagi ładunku. Wpływa to na czas oraz ponoszone przez właścicieli koszty.  

W klasyfikacji transportu należy wyróżnić transport drogowy, transport morski oraz transport lotniczy.  Najpopularniejszy z nich – lądowy – podzielić możemy na  drogowy (samochodowy), kolejowy (szynowy) i rurociągowy. 

Transport drogowy 

Ten typ transportu jest najpopularniejszą opcją wykorzystywaną w branży TSL. Ma na to wpływ jego łatwa dostępność, rozbudowana sieć dróg na całym świecie, bezpieczeństwo, możliwość przewozu ładunków o różnej wielkości, masie i specyfice oraz atrakcyjne ceny. Samochodowy transport naziemny daje opcję przewiezienia niemal każdego ładunku wykorzystując dostosowane do nich naczepy oraz przyczepy. 

Zalety 

 • Nieograniczona możliwości dostaw, 
 • Krótki czas, 
 • Dostawy door- to -door, 
 • Niska cena usługi. 

 

Transport szynowy 

Transport kolejowy umożliwia przewóz towarów na znaczne odległości, dzięki użyciu pojazdów kolejowych w obrębie działającej sieci kolejowej. Odbywa się on wyłącznie po szynach, ułożonych w tory kolejowe. Ten rodzaj zyskuje na znaczeniu, gdy przewozimy towary na duże odległości – wówczas jest on bardziej opłacalny niż inne rodzaje transportu. 

Zalety 

 • Ekologia 
 • Stosunkowo niska cena 
 • Duża dostępność 
 • Duża ładowność 
 • W krajach wysokorozwiniętych, duża szybkość przemieszczania. 

 

Transport intermodalny 

Coraz częściej wykorzystywanym typem transportu jest transport intermodalny, czy wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu z wykorzystaniem tylko jednej jednostki ładunkowej. Transport intermodalny pozwala na redukcję emisji CO2, ograniczenie ponoszonych kosztów oraz zmniejszenie czasu potrzebnego na przewóz ładunku. W tym typie transportu wykorzystywane są kontenery a także, zyskujące na popularności, zestawy BDF (tworzone np. przez producenta przyczep i naczep GT Trailers). 

Transport rurociągowy 

Transport rurociągowy polega na tłoczeniu surowców lub np. produktów naftowych rurociągami od stacji nadania do stacji odbioru. Odbywa się to pod wysokim ciśnieniem. Na wydajność tego typu transportu wpływa przede wszystkim stopień techniczny stacji pomp. 

Zalety 

 • Wysoka niezawodność, 
 • Bezpieczeństwo, 
 • Ekologia, 
 • Brak kolidowania z innymi typami transportu.