generatory azotu
Firma

Azot w przemyśle – główne zastosowania

Azot to pierwiastek występujący w przyrodzie stanie wolnym w postaci gazu. Jest głównym i dominującym składnikiem powietrza – stanowi bowiem aż 78% jego objętości. Dzięki rozwojowi technologii znalazł zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i stale jest obiektem badań naukowych. Zawdzięcza to przede wszystkim swojej chemicznej obojętności, dzięki której nie bierze udziału w danej reakcji chemicznej. Do czego współcześnie wykorzystywany jest azot?

Zastosowanie azotu w przemyśle jest bardzo rozległe i zróżnicowane. Gaz ten jest konieczny do przeprowadzania wielu procesów, w różnych obszarach technologii. Wykorzystywany jest on zarówno w górnictwie, elektronice, w technice laserowej oraz do obróbki metali, a także w branżach farmaceutycznych, medycznych i spożywczych. Generalnie zasada użytkowania tego pierwiastka polega na wyizolowaniu go z powietrza i odseparowaniu od innych gazów tj.: tlenu i argonu. Na szeroką skale służą do tego generatory azotu, które zapewniają odpowiednią do zapotrzebowania w danym momencie ilość azotu. W jaki sposób zatem wykorzystuje się azot w przemyśle?

Azot – zastosowanie w przemyśle spożywczym

W branży spożywczej czysty azot wykorzystuje się przede wszystkim do pakowania produktów, które szybko ulegają zepsuciu np. produktów mięsnych. Tlen sprzyja bowiem szybszemu namnażaniu się bakterii, które w konsekwencji powodują psucie żywności. W wielu przypadkach istotna jest zatem jego redukcja do czego w praktyczny sposób często stosuje się generatory azotu.

Azot – zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i medycynie

Azot i jego działanie wykorzystuje się także do produkcji tabletek, prefabrykatów, usuwania tlenu z naczyń reaktorów, a także pakowania i zabezpieczania powstałych produktów. Czysty azot, ze względu na swoją obojętność chemiczną, znalazł więc zastosowanie w sferach które wymagają warunków sterylnych.

Azot – zastosowanie w technice laserowej i obróbce cieplnej metali

Ze względu na bezpieczeństwo i lepszą produktywność azot wykorzystywany jest do cięcia laserem. Ponieważ jest gazem obojętnym chemicznie znajduje zastosowanie w koniczności pracy w warunkach beztlenowych, ograniczając jednocześnie ryzyko utleniania. Ciekły azot, wygenerowany przez specjalne urządzenia, używany jest także jako główny produkt przeznaczony do hartowania stali i zmiany struktury metali.

Azot zastosowanie w górnictwie

Inertyzacja azotem przestarzałych zrobów jest jednym z głównych rozwiązań działań profilaktyki przeciwpożarowej w górnictwie. Generatory azotu są zatem wykorzystywane w prewencji przed wybuchami oraz likwidacji zagrożenia związanego z pożarem w kopalniach.

Zastosowanie azotu w różnych odłamach przemysłu jest bardzo szerokie i często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo stało się powszechne. Właściwości tego gazu pozwalają bowiem na przedłużanie trwałości pokarmów, sterylne pakowanie leków czy chociażby obróbkę cieplną metali. Jeśli szukasz wydajnego generatora azotu, zajrzyj na stronę: https://bogepolska.pl/