Dom i wnętrze

Separatory zanieczyszczeń oraz powietrza – postaw na niezawodność instalacji z pompą ciepła!

Obecność zanieczyszczeń i powietrza w instalacji wyposażonej w pompę ciepła wpływa negatywnie na sprawność i optymalną pracę całego systemu. W artykule skupimy się na najważniejszych konsekwencjach, które mogą nastąpić w wyniku obecności zanieczyszczeń oraz wyjaśnimy jak skutecznie ochronić przed nimi system.

Jakie zagrożenia płyną z obecności zanieczyszczeń oraz powietrza w instalacji?

Głośna praca instalacji jest często spowodowana zanieczyszczeniami znajdującymi się w systemie (częstym powodem jest także zapowietrzenie układu). Niestety, hałas nie jest jedynym efektem ubocznym, który może się pojawić w wyniku zanieczyszczeń znajdujących się w instalacji.

Zanieczyszczenia mogą także spowodować m.in.:

  • zmniejszenie powierzchni i sprawności wymiennika ciepła,
  • korozję elektrochemiczną metalowych elementów instalacji,
  • nieprawidłowe działanie elementów instalacji, np. przeciekanie zaworów.

W przypadku obecności powietrza w układzie zagrożeniem jest również wystąpienie zjawiska kawitacji np. na wirnikach pompy.

Wyżej wymienione zagrożenia wpływają negatywnie na optymalną pracę instalacji i są przyczyną wzmożonej eksploatacji systemu, co bezpośrednio przekłada się na wyższe rachunki za ogrzewanie. Przejdźmy więc do rozwiązania tego problemu i wyjaśnienia, jak uchronić instalację grzewczą przed zanieczyszczeniami i zapowietrzaniem.

Jak uchronić instalację grzewczą przed zanieczyszczeniami i zapowietrzeniem?

Aby zapewnić pełną ochronę i sprawność instalacji, należy dobrać do systemu odpowiedni system do separacji powietrza i zanieczyszczeń. Jego montaż to jeden z najważniejszych aspektów podczas projektowania czy wykonywania instalacji.

Na czym opiera się zasada działania systemu do usuwania zanieczyszczeń i powietrza z instalacji grzewczych i chłodniczych? Poniżej przedstawiamy ich charakterystykę na przykładzie urządzeń do separacji zanieczyszczeń marki Caleffi.

Separatory zanieczyszczeń z serii DIRTMAG®

Separatory oddzielają zanieczyszczenia gromadzące się w zamkniętych instalacjach grzewczych i chłodniczych. Wersje wyposażone w element pozwalają także na usunięcie zanieczyszczeń ferromagnetycznych, które są szczególnie niebezpieczne dla instalacji. Separatory z serii Dirtmag® od Caleffi charakteryzuje możliwość wykonania konserwacji oraz dozowania środków chemicznych w celu uzdatniania wody instalacyjnej.

Separatory powietrza z serii DISCAL®

Separatory powietrza usuwają powietrze krążące w zamkniętych instalacjach grzewczych i chłodniczych. Specjalna konstrukcja urządzeń umożliwia oddzielenie mikropęcherzyków z przepływającego medium. Zasada działania separatora opiera się na pracy zaworu. Element powoduje turbulencje przepływu, a rozpuszczone powietrze w wodzie zostaje uwolnione. Pęcherzyki łączą się ze sobą, tym samym zwiększając swoją objętość. Większe cząsteczki unoszą się do góry separatora, gdzie są gromadzone, a następnie uwalniane przez automatyczny zawór odpowietrzający.

Separatory powietrza-zanieczyszczeń z serii DISCALDIRTMAG

Separatory powietrza i zanieczyszczeń wykorzystywane są w celu automatycznego usuwania powietrza i zanieczyszczeń z instalacji centralnego ogrzewania i chłodzenia w sposób ciągły. Urządzenia charakteryzują duże zdolności upustowe, oraz możliwość eliminacji powietrza w każdej postaci – nawet w formie mikropęcherzyków, przy jednoczesnym separowaniu zanieczyszczeń z wody. Dzięki zastosowaniu elementu magnetycznego możliwe jest także usunięcie zanieczyszczeń ferromagnetycznych.

Podsumowując, w celu zabezpieczenia instalacji przed zagrożeniami wynikającymi z zapowietrzonego i zanieczyszczonego układu oraz uchronienia się przed wyższymi opłatami – już na etapie montowania instalacji należy wyposażyć ją odpowiedni system do eliminacji powietrza oraz zanieczyszczeń za pomocą separatorów zanieczyszczeń oraz powietrza. To bardzo istotne w kontekście optymalnej pracy instalacji oraz jej odpowiedniej eksploatacji.