Firma

Jak działa centrum zarządzania kryzysowego?

W przypadku sytuacji kryzysowych lub stanów nadzwyczajnych konieczna jest jednostka nadrzędna, która zadba o sprawną pracę służb ratowniczych, a także zajmie się koordynacją łączności. Funkcję tę pełni Centrum Zarządzania Kryzysowego, czyli organ administracji publicznej, który działa w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego. Dowiedz się, jak wygląda praca tego zespołu.

Czym jest sytuacja kryzysowa lub nadzwyczajna?

Sytuacja kryzysowa definiowana jest przez ustawę o zarządzaniu kryzysowym z kwietnia 2007 roku jako „sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków. Do takich okoliczności dojść może w wyniku katastrofy naturalnej, awarii lub pospolitego ruszenia. Mianem sytuacji kryzysowej określa się również działania terrorystyczne, zagrożenie wojną, manifestacje i blokady dróg, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie danego obszaru.

Centrum zarządzania kryzysowego

W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej lub stanu nadzwyczajnego Centrum Zarządzania Kryzysowego koordynuję pracę służb, informuje ludność o zagrożeniu i zasadach postępowania, opracowuje raporty dot. sytuacji w poszczególnych województwach i całodobowo monitoruje rozwój wydarzeń, decydując np. o ewakuacji. Należy podkreślić, że centra zarządzania kryzysowego tworzone są zarówno na poziomie rządowym, resortowym, wojewódzkim, jak i powiatowym.

Nowoczesne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zachowanie społeczeństwa w obliczu zagrożenia bywa zwykle nieprzewidywalne i trudno je kontrolować. Dlatego niezbędne jest wdrożenie nowoczesnych systemów, które pozwolą opanować chaos i usprawnią pracę służb centrum zarządzania kryzysowego. Jednym z takich narzędzi jest system DART (https://sprint.pl/pl/uslugi/system-zarzadzania-bezpieczenstwem-publicznym-dart), który służy do monitorowania i rejestrowania zdarzeń oraz wspierania służb ratowniczych i miejskich poprzez pozycjonowanie poszczególnych jednostek na mapie miasta, wykorzystując do tego technologię GSP.  Na jego wdrożenie zdecydowało się już wiele polskich miast m.in. Ełk, Gdańsk, Elbląg, Białystok, Wrocław, Poznań, Chorzów, Lublin, czy Gdynia. Wykorzystywany jest on na co dzień, dzięki czemu mieszkańcy tych miast mogą liczyć na jak najszybszą pomoc w kryzysowej sytuacji, a osoby koordynujące ten system, opanowują pracę z nim i gotowe są wykorzystać pełen potencjał systemu w ewentualnej sytuacji kryzysowej, podczas której nie ma już czasu na szkolenia i naukę nowego narzędzia.