bloczki
Dom i wnętrze

Jak odbywa się produkcja betonu komórkowego?

Materiały budowlane wykorzystywane do wznoszenia wszelkiego rodzaju przegród powstają z różnych surowców. Jak jest produkowany beton komórkowy?

Surowce do produkcji betonu komórkowego

Bloczki i inne elementy z betonu komórkowego powstają w dużym stopniu na bazie naturalnych surowców. Beton komórkowy jest produkowany m.in. z wody, wapna oraz piasku (dokładnie te same surowce pozwalają na powstawanie bloczków silikatowych). Jednak beton komórkowy jest dodatkowo wzbogacony o cement, gips i ważny dodatek w postaci proszku lub pasty aluminiowej, które pełnią rolę środka porotwórczego. Proszek aluminiowy zajmuje w mieszance betonu komórkowego najmniejszą część, ale jest kluczowym składnikiem.

Proces produkcji betonu komórkowego

W procesie wytwarzania betonu komórkowego do mieszanki surowców dodaje się proszek lub pastę aluminiową, by zainicjować proces tzw. wyrastania masy. Precyzyjne dozowanie środka tworzącego pory w strukturze bloczków z betonu komórkowego, a także odpowiednie wymieszanie całej mieszanki są bardzo ważne dla zachowania jednorodności struktury wewnętrznej produktu końcowego.

Wyrastanie masy zarobowej, czyli jeden z kluczowych etapów produkcji betonu komórkowego, np. z Systemu Budowy H+H, to nic innego jak reakcja chemiczna, jaka zachodzi pomiędzy dodanym proszkiem aluminiowym a wodorotlenkiem wapnia. Powstają wówczas uwodnione krzemiany wapnia, a wytworzony wodór (lżejszy od powietrza) uchodzi z masy, pozostawiając ją w postaci „wyrośniętego ciasta”. Mieszanka w formie zwiększa swoją objętość, a pory powietrza zostają zamknięte w jej strukturze.

Po zakończeniu etapu wstępnego wyrastania i dojrzewania mieszanki betonowej, następuje jej krojenie. Krojenie polega na umieszczeniu bloku materiału na krajalnicy, na której cięte są elementy i nadaje się im ewentualne profile, jak pióra, wpusty i uchwyty montażowe. Kiedy bloczki mają już nadane pożądane kształty, utwardza się je w procesie autoklawizacji. Autoklawizacja jest procesem właściwego dojrzewania i utwardzania materiału przy udziale pary wodnej pod wysokim ciśnieniem. W wyniku tego procesu beton komórkowy osiąga końcową wytrzymałość.

Gotowe, umieszczane na paletach bloczki z betonu komórkowego (oraz inne elementy z tego materiału) mają charakterystyczną porowatą strukturę, odpowiedzialną za bardzo dobre parametry izolacyjności cieplnej materiału.